Strona głównaBiznesDziałalność bez rejestracji – jakie dochody bez firmy?

Działalność bez rejestracji – jakie dochody bez firmy?

Świadczenie odpłatnych usług, praca na własny rachunek i pewna regularność w pozyskiwaniu nowych klientów (i dochodów) są wskazaniami do rejestracji działalności gospodarczej. To jednak nie oznacza, że każda osoba, która realizuje odpłatne usługi, musi posiadać własną firmę. W niektórych przypadkach możliwe jest prowadzenie działalności bez rejestracji i rozliczanie zleceń na podstawie umowy o dzieło. Jakie warunki trzeba spełnić, by móc świadczyć odpłatne usługi, nie posiadając własnej firmy? Część odpowiedzi na to pytanie uzyskamy, wpisując w wyszukiwarkę frazę jakie dochody bez firmy.

Jak leganie pozyskać przychód bez rejestracji działalności gospodarczej?

W polskim prawie znajduje się przepis, który dopuszcza pozyskiwanie przychodu bez rejestracji działalności gospodarczej po spełnieniu określonych warunków. Oznacza to, że niektóre osoby mogą osiągać dochody z pracy zarobkowej mimo braku zatrudnienia na etacie i mimo nieposiadania własnej działalności gospodarczej. Taką formę pozyskiwania przychodów nazywa się działalnością nierejestrowaną bądź działalnością bez rejestracji.

Kto może prowadzić działalność nierejestrowaną?

Istnieje kilka warunków określających kto i w jakiej sytuacji może prowadzić działalność nierejestrowaną. Taką działalność może prowadzić każda osoba, która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie prowadziła działalności gospodarczej. Oczywiście istotna jest również wysokość dochodów. Jakie dochody bez firmy? Okazuje się, że o działalności rejestrowanej możemy mówić tylko wówczas, gdy przychody nie przekraczają kwoty 1400 zł (1050 zł netto). Taka działalność może być prowadzona bez ograniczenia czasowego.

Jakie dochody bez firmy? Co należy zrobić po przekroczeniu progu dochodowego?

Działalność bez rejestracji może być prowadzona w sposób ciągły i zorganizowany, czyli podobnie jak działalność gospodarcza. Jeśli tylko dochody bez firmy nie przekraczają 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, nie ma powodów do zmartwień. Ale jeśli dochody zaczną rosnąć, konieczne jest założenie działalności gospodarczej. W sytuacji, gdy miesięczny przychód przekroczy kwotę 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, w terminie 7 dni od dnia przekroczenia limitu należy złożyć wniosek CEIDG-1. W dopełnieniu formalności pomoże biuro księgowe. Pomoc księgowych okaże się pomocna także wówczas, gdy z powodu charakteru świadczonych usług, działalność nie może być prowadzona w formie nierejestrowanej. Jakie to usługi? Zgodnie z przepisami prawa, w ramach działalności bez rejestracji nie można świadczyć czynności wymagających koncesji i zezwolenia, usług agroturystycznych rolników, rolniczej produkcji wina oraz handlu wyrobami rolnymi.

Działalność bez rejestracji a rozliczenia podatkowe

Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie musi opłacać składek ZUS, ani rozliczać się ze skarbówką w systemie miesięcznym czy kwartalnym. Przychód powinien być wykazany dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym na formularzu PIT-36. Wtedy też dochodzi do naliczenia podatku i powstania zobowiązania podatkowego. Podatnik opłaca podatek bez żadnych dodatkowych odsetek. 

RELATED ARTICLES

Most Popular