Strona głównaBiznesCzym jest inżynieria wsteczna?

Czym jest inżynieria wsteczna?

Inżynieria wsteczna zdecydowanie usprawnia projektowanie i produkcję. Niestety procesy inżynierii odwrotnej przez długi czas były kojarzone z łamaniem praw autorskich i przypadkami kradzieży dóbr intelektualnych. Dziś tego typu rozważania są rzadkością, ponieważ pojawiły się liczne przepisy, które określają co i w jakim zakresie może być kopiowane i odtwarzane. Poza tym inżynieria odwrotna rozwinęła się do tego stopnia, że każda firma z branży produkcyjnej wie, w jaki sposób wykorzystywać jej możliwości, nie łamiąc przy tym praw autorskich.

Na czym polega inżynieria wsteczna?

Inżynieria wsteczna, nazywana również odwrotną, to proces, który umożliwia uzyskanie modelu obiektu rzeczywistego w formie trójwymiarowej. Na podstawie modelu można odtworzyć dokumentację projektową, a także wyprodukować kopię, zamiennik lub udoskonaloną wersję obiektu, który pierwotnie podlegał procesowi skanowania 3D. Krótko mówiąc, inżynieria wsteczna polega na przejściu od fizycznego obiektu do nowego fizycznego obiektu lub jego udoskonalonej wersji. Proces inżynierii odwrotnej obejmuje skanowanie, digitalizację, modelowanie, a nierzadko również optymalizację – jest na tyle szybki i dokładny, że rzeczywiście skraca czas opracowywania dokumentacji, a następnie wdrażania nowych narzędzi i maszyn.

Z powyższego wynika, że inżynieria wsteczna w sposób istotny usprawnia i zwiększa produkcję, pozwala na szybkie zrekonstruowanie i usprawnianie istniejących urządzeń, wytwarzanie brakujących części i ulepszanie nowych wersji produktu.

Skanowanie 3D w procesie inżynierii wstecznej

Odtwarzanie rzeczywistych przedmiotów w przestrzeni cyfrowej możliwe jest dzięki wyspecjalizowanym narzędziom skanującym. Skanowanie 3D śmiało można nazwać pierwszym etapem inżynierii odwrotnej. Skaner umożliwia wymiarowanie obiektu, badanie jego kształtu i struktury. Im dokładniejsze dane, tym lepiej, dlatego dobrze, jeśli proces skanowania realizowany jest z wykorzystaniem profesjonalnych skanerów.

Kolejne etapy procesu inżynierii odwrotnej to obróbka i opracowywanie pozyskanych danych. Następnie przeprowadzane jest modelowanie mechaniczne, a w wielu przypadkach także modelowanie automatyczne. Gotowy model poddawany jest weryfikacji, a jeśli to konieczne – optymalizacji i modernizacji. Ostatni etap obejmuje wytworzenie i wdrożenie gotowego produktu.

Pierwszy etap, czyli skanowanie 3D, zdecydowanie wpływa na to, w jaki sposób przebiegają kolejne etapy inżynierii odwrotnej. Zebrane dane muszą być wiarygodne, w przeciwnym razie produkt końcowy będzie się znacząco różnił od obiektu skanowanego.

Inżynieria wsteczna – zastosowania

Procesy inżynierii odwrotnej realizowane są w wielu przedsiębiorstwach produkcyjnych. Inżynieria odwrotna pozwala m.in. na rekonstrukcję starych części, tworzenie modeli nowych części bez dokumentacji, odtwarzanie dokumentacji technicznej, projektowanie adaptacyjne, optymalizowanie i modernizowanie linii produkcyjnych, odtwarzanie narzędzi, tworzenie prototypów itd. Inżynieria odwrotna przydaje się również w architekturze i muzealnictwie.

RELATED ARTICLES

Most Popular