Strona głównaBiznesCzy rozliczanie podatku w UK jest podobne do zasad w Polsce?

Czy rozliczanie podatku w UK jest podobne do zasad w Polsce?

Wielka Brytania nie jest już członkiem Unii Europejskiej, ale przez lata współpracy zdążyła nieco upodobnić swój system podatkowy do systemów obowiązujących w innych państwach Wspólnoty. Oczywiście systemy te nigdy nie były takie same, każde państwo ma własne przepisy regulujące kwestie podatkowe i gospodarcze, jak i te, dotyczące zatrudnienia. Są jednak obszary, w których Unia Europejska dążyła do ujednolicenia przepisów. Chodzi tu m.in. o unię celną i sposób funkcjonowania przedsiębiorstw międzynarodowych. A jak wygląda kwestia rozliczania podatku? Czy rozliczanie podatków w UK jest podobne do zasad obowiązujących w Polsce?

Rok podatkowy w Polsce i Wielkiej Brytanii

Zanim przejdziemy do omówienia podstawowych zasad dotyczących rozliczeń podatkowych, zwróćmy uwagę na jedną ważną kwestię. Otóż rozliczanie podatków w UK odbywa się w zupełnie innych terminach, aniżeli w Polsce, co wynika z faktu, że w tych dwóch krajach inaczej rozpoczyna i kończy się rok podatkowy. W Polsce pokrywa się on z rokiem kalendarzowym, a więc trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. W Wielkiej Brytanii rok podatkowy zaczyna się wiosną, a dokładnie 6 kwietnia. Trwa okrągły rok, a więc kończy się 5 kwietnia roku następnego.

Księgowość UK – rozliczenia podatkowe

W Wielkiej Brytanii, podobnie jak w Polsce, występuje wiele rodzajów podatków. Tym, który wzbudza najwięcej emocji, jest oczywiście podatek dochodowy. Każdy, kto legalnie pracuje w Wielkiej Brytanii, ma obowiązek odprowadzania podatku dochodowego. Oczywiście za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę robi to pracodawca – potrąca odpowiednią kwotę z dochodu brutto pracownika i przekazuje do HMRC. HMRC (HM Revenue & Customs) to odpowiednik polskiego urzędu skarbowego.

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą także muszą pamiętać o płaceniu i rozliczaniu podatku dochodowego. Jeśli są podatnikami VAT, również ten podatek zobowiązani są rozliczać. Oczywiście z pomocą przychodzi im polskie biuro księgowe UK. W Wielkiej Brytanii powstało sporo takich placówek, bo swego czasu było na nie duże zapotrzebowanie. Wielka Brytania przez lata pozostawała najpopularniejszym kierunkiem emigracyjnym Polaków. Wiele osób polskiej narodowości mieszka i pracuje tam do dzisiaj, a polski księgowy UK nadal jest pożądanym specjalistą.

Rozliczanie podatku w UK – podstawowe zasady

Chociaż wszystkie osoby pracujące na Wyspach mają obowiązek płacenia podatku dochodowego, to nie wszystkie są zobowiązane do rozliczania go w formie zeznania podatkowego. W Polsce obowiązek ten dotyczy znacznie większej grupy osób, chociaż prawdą jest, że spora część podatników zostaje rozliczona z automatu.

W Anglii obowiązek rozliczenia dotyczy przede wszystkim osób samozatrudnionych, a więc prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Rozliczenie należy założyć nawet wówczas, gdy działalność nie przyniosła w roku podatkowym żadnych dochodów. Kolejną grupą, która powinna pamiętać o złożeniu zeznania są osoby osiągające dochody z innych źródeł aniżeli etat/działalność. Obowiązek rozliczania powstaje po przekroczeniu określonego progu dochodowego. Co ciekawe, zeznanie podatkowe można złożyć do pięciu lat wstecz.

RELATED ARTICLES

Most Popular