Strona głównaBiznesCo to jest odprawa tranzytowa?

Co to jest odprawa tranzytowa?

Przewóz osób i ładunków z jednego państwa do drugiego przez obszar trzeciego nazywamy tranzytem. Za dopełnienie formalności celnych odpowiadają w tej sytuacji dwa państwa, natomiast trzecie, które nie jest ani producentem, ani nabywcą towaru, również bierze udział w rozliczeniach celnych, ale zazwyczaj pobrane podatki i opłaty podlegają zwrotowi, gdy towar opuści terytorium państwa. Na czym konkretnie polega odprawa tranzytowa?

Tranzyt jako procedura celna

Import towarów z Anglii wymaga dopełnienia wielu formalności związanych odprawą celną. Z uwagi na to, że Wielka Brytania nie jest już państwem członkowskim Unii Europejskiej, każdy sprowadzany stamtąd towar przekracza granicę zewnętrzną Wspólnoty Europejskiej. Jeśli podróżuje do Polski, przekracza też kilka granic wewnętrznych.

Gdyby towar został wyprodukowany na terenie któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej, sprawa z tranzytem nie byłaby tak skomplikowana. Natomiast wszelkie towary sprowadzane z Wielkiej Brytanii, ale i innych państw trzecich, obejmowane są procedurą celną, a następnie procedurą tranzytu.

Odprawa tranzytowa – procedura tranzytu

Jeśli chodzi o import towarów z Wielkiej Brytanii, uruchamiana zostaje procedura tranzytu celnego. Odprawa tranzytowa Anglia rozpoczyna się w urzędzie celnym wyjścia, a kończy w momencie przedstawieniem towarów i towarzyszącego im zgłoszenia tranzytowego w urzędzie celnym przeznaczenia, czyli w Polsce.

Obsługa zgłoszeń celnych tranzytowych odbywa się sprawnie dzięki uruchomieniu systemu elektronicznego. System elektroniczny pozwala na przygotowanie zgłoszeń tranzytowych i jest kompatybilny z systemem zgłoszeń celnych. Umożliwia to wymianę informacji o procedurze tranzytu na wszystkich jej etapach. Komunikaty wysyłane są pomiędzy podmiotami dokonującymi procedury tranzytu, urzędem celnym wyjścia, urzędami celnymi tranzytu i urzędem celnym przeznaczenia.

Przewód towarów przez terytorium Francji, Belgii lub Holandii

Zamówione w Wielkiej Brytanii towary mogą trafić do Polski różnymi drogami, przy czym zdecydowania większość ciężarówek przekracza granicę francuską. Możliwy jest także przejazd przez Belgię lub Holandię – w każdym przypadku kierowca musi mieć wszystkie niezbędne numery referencyjne, a także dokumenty spełniające wymogi wwozu wyrobów do danego kraju unijnego. Jeśli chodzi o Francję, państwo wdrożyło system inteligentnych granic do obsługi ciężarówek korzystających z przepraw promowych i Eurotunelu. W czasie przejazdu kierowca musi okazać numer MRN, który następnie analizowany jest przez francuski urząd celny. Taka wstępna selekcja samochodów ciężarowych zdecydowanie ułatwia kolejne procedury celne.

Jeśli chodzi o Holandię, opracowano zalecenie dotyczące przemieszczania przez holenderskie porty, z których wynika, że wszelkie zgłoszenia celne musza być wcześniej zarejestrowane (odpłatnie) przez Portbase. Specjalną platformę do obsługi zgłoszeń celnych uruchomiła także Belgia. Prenotyfikacja dokumentów celnych może zostać złożona przez eksportera, spedytora, agenta celnego albo firmę transportową.

RELATED ARTICLES

Most Popular