Strona głównaPoradyCo to jest mała architektura miejska?

Co to jest mała architektura miejska?

Typową zabudowę miejską tworzą wielorodzinne budynki mieszkalne, liczne sklepy, salony usługowe, punkty gastronomiczne i urzędy. Ale jeśli przyjrzymy się dokładniej ulicom i placom w miastach, z łatwością zaobserwujemy, że na ich wygląd wpływają nie tylko budynki, ale i szereg mniejszych obiektów o różnym przeznaczeniu. Obiekty te określamy terminem mała architektura miejska.

Kształtowanie krajobrazu miejskiego

Obiekty wchodzące w skład małej architektury miejskiej powinny być jednocześnie użyteczne i estetyczne. Należy zadbać, by były ze sobą spójne i harmonijnie wpasowywały się w otoczenie. Jednym z zadań małej architektury miejskiej powinno być ponoszenie estetyki ulic, alei, placów, parków itd. Na wygląd miast zwracają uwagę zarówno mieszkańcy, jak i turyści, zwłaszcza w dobie gorących dyskusji nad zjawiskiem betonozy, chaosu urbanizacyjnego i patodeweloperki. Mała architektura miejska zdecydowanie wpływa na wizualny odbiór przestrzeni publicznej. Estetycznie wykonane ławki miejskie, porządne donice parkowe, uporządkowane tablice informacyjne – to tylko niektóre z elementów, które mają wpływ na wygląd polskich miast.

Utrzymanie porządku w miastach

Za pilnowanie porządku w miastach odpowiada straż miejska. Są również instytucje odpowiedzialne za sprzątanie ulic, targowisk, dbanie o parki, skwery i zielone alejki. Ale obok tego niemałą rolę odgrywa sama infrastruktura miejska, a zwłaszcza obiekty małej architektury, które motywują mieszkańców do segregowania śmieci i sprzątania odchodów po pupilach. Dobrej jakości kosze miejskie, jeśli są dostatecznie widoczne i regularnie opróżniane, na pewno lepiej zmotywują do sprzątania po sobie, aniżeli zniszczone pojemniki, obok których zawsze leżą góry śmieci. Właścicielom czworonogów też łatwiej będzie sprzątnąć psie odchody, jeśli w pobliżu zauważą przeznaczony do tego celu kosz, najlepiej wyposażony w specjalne torebki. Natomiast tam, gdzie znajdują się ławki parkowe, warto umieścić kosze z popielnicami.

Mała architektura miejska a bezpieczeństwo mieszkańców

Obiekty znane jako mała architektura miejska nie mogą zagradzać przejścia, przecinać chodników, zasłaniać widoczności na skrzyżowaniach. Przeciwnie – w wielu przypadkach montuje się je po to, by podnieść poziom bezpieczeństwa mieszkańców i turystów. Mowa tu zwłaszcza o wszelkiego rodzaju barierkach, słupkach, zaporach, które wyznaczają ścieżki rowerowe i oddzielają chodnik od ruchliwej drogi.

RELATED ARTICLES

Most Popular